Bjørnsonspelet 2010:

"Her vokste mine inntrykk"

vart vist under Bjørnsonfestivalen i Nesset 1.sept. 2010.

Er utdrag og dramatiseringer av Bjørnsontekster, dikt og folkeminne etter Ola Hola.

Tilrettelegging av tekster og dramatisering er gjort av Bjørn Ølander. Ny musikk er komponert av Rolf Hindhammer. Musikken er arrangert av Asgeir Hoffart.

Instruktør:
Turid L. Øverås
Inspisient: Kisrti Fagerslett
Styringsgruppe for spelet:
Bjørn Ølander, Nina Helena Lystrup, Kirsti Fagerslett og Turid L. Øverås

Nokre bilder frå det store spelet ....

Klikk eller dobeltklikk på det første bildet. Da starter ei bildevisning som du blar deg fram gjennom.

Side 1 av 7
Utespel-012-red.jpg
Utespel-012-red.jpg
Utespel-016-red.jpg
Utespel-016-red.jpg
Utespel-018-red.jpg
Utespel-018-red.jpg
Utespel-026-red.jpg
Utespel-026-red.jpg
Utespel-038-red.jpg
Utespel-038-red.jpg
Utespel-044-red.jpg
Utespel-044-red.jpg
Utespel-050-red.jpg
Utespel-050-red.jpg
Utespel-054-red.jpg
Utespel-054-red.jpg
Side 2 av 7
Utespel-064-red.jpg
Utespel-064-red.jpg
Utespel-072-red.jpg
Utespel-072-red.jpg
Utespel-080-red.jpg
Utespel-080-red.jpg
Utespel-082-red.jpg
Utespel-082-red.jpg
Utespel-094-red.jpg
Utespel-094-red.jpg
Utespel-102-red.jpg
Utespel-102-red.jpg
Utespel-110-red.jpg
Utespel-110-red.jpg
Utespel-116-red.jpg
Utespel-116-red.jpg
Side 3 av 7
Utespel-122-red.jpg
Utespel-122-red.jpg
Utespel-124-red.jpg
Utespel-124-red.jpg
Utespel-132-red.jpg
Utespel-132-red.jpg
Utespel-140-red.jpg
Utespel-140-red.jpg
Utespel-142-red.jpg
Utespel-142-red.jpg
Utespel-146-red.jpg
Utespel-146-red.jpg
Utespel-150-red.jpg
Utespel-150-red.jpg
Utespel-154-red.jpg
Utespel-154-red.jpg
Side 4 av 7
Utespel-158-red.jpg
Utespel-158-red.jpg
Utespel-164-red.jpg
Utespel-164-red.jpg
Utespel-168-red.jpg
Utespel-168-red.jpg
Utespel-174-red.jpg
Utespel-174-red.jpg
Utespel-184-red.jpg
Utespel-184-red.jpg
Utespel-196-red.jpg
Utespel-196-red.jpg
Utespel-198-red.jpg
Utespel-198-red.jpg
Utespel-202-red.jpg
Utespel-202-red.jpg
Side 5 av 7
Utespel-208-red.jpg
Utespel-208-red.jpg
Utespel-212-red.jpg
Utespel-212-red.jpg
Utespel-216-red.jpg
Utespel-216-red.jpg
Utespel-222-red.jpg
Utespel-222-red.jpg
Utespel-228-red.jpg
Utespel-228-red.jpg
Utespel-230-red.jpg
Utespel-230-red.jpg
Utespel-234-red.jpg
Utespel-234-red.jpg
Utespel-238-red.jpg
Utespel-238-red.jpg
Side 6 av 7
Utespel-240-red.jpg
Utespel-240-red.jpg
Utespel-242-red.jpg
Utespel-242-red.jpg
Utespel-250-red.jpg
Utespel-250-red.jpg
Utespel-252-red.jpg
Utespel-252-red.jpg
Utespel-258-red.jpg
Utespel-258-red.jpg
Utespel-272-red.jpg
Utespel-272-red.jpg
Utespel-276-red.jpg
Utespel-276-red.jpg
Utespel-286-red.jpg
Utespel-286-red.jpg
Side 7 av 7
Utespel-296-red.jpg
Utespel-296-red.jpg