Nyheter

2013 og 2014: Suksess med åpen kirke om sommeren.


Fleire år på rad har vi hatt åpen kirke ca 8 uker på sommeren. Åpning og låsing har gått på omgang i soknerådet. Mange skriver seg inn i gjesteboken, over 160 her det ene året. Mange skriver at de setter pris på at kirken er åpen , og at de finner en flott ro og stillhet der. Det er mange forskjellige nasjonaliteter som har vært innom. Kirken er åpen mellom 10- 19. Dette er en artig dugnadsjobb for soknerådet, og noe vi har lyst til å fortsette med de neste årene også.


Høsttakkefest sept-11

18.september var det høsttakkefest i Sira kyrkje. Med 50-års konfirmanter og presentasjon av årets konfirmant.

Bak fra venstre: Anton Steinsvoll, Ingebjørg Halvorsen, Sigrid Bugge Ellingsseter, Torunn Stornes, Hans Strand
Foran fra venstre: Solvor Arvesen, Bjørn Hovde og Solvår Muldbakken
Disse syv ble konfirmert i 1960 og 1961. I alt 15 var invitert.

I år er det en konfirmant, og det er Kjetil Are Frisvoll
Barnekor

13. september startet Ragnvald Sørensen, i samarbeide med soknerådet, barnekor. 11 sangglade barn fra 6 år og oppover møtte opp. Og de kunne jammen synge!!
Det er planlagt 3 samlinger til i høst ( 11/10, 8/11 og 6/12 kl. 16.30 i kirken) Vi planlegger at de skal opptre i kirken når vi skal synge inn jula.


Alle foto: Anne Viken