IS-klatring i Eresfjord og Eikesdal

Sjå også bladet Klatring nr.101
- der finn du meir om Norges nye ismekka


På denne sida med undersider legger vi ut oversikt over alle klatra isruter i Eikesdal og Eresfjord.

Sida den spede start i 1980 og fram til og med vinteren 2011, er det registrert 48 ruter i området.
Berre vinteren 2009/2010 vart det klatra 19 nye linjer.

Komplett isruteoversikt

Denne er også oppdatert i forhold til vinteren
2012-2013 så langt vi har oversikt.
Nummerering viser til karta. (dei er per feb-13 desverre ikkje fullt oppdatert, men vil bli det)
Og om den enkelte islinje her.

Karta viser piler med nummer i samsvar med oversikta.
Webkamera Eikesdal:
Førneset
Mardalen
Sæter

Overnatting/hytter, Eikesdal kontakt: 97601277
Overnatting/hytter, Eresfjord, kontakt : 48207828

Yste Strandkolvfossen, (28) . Iver Gjelstenli på led 1.taulengde
NB! Til samme bilde i Klatring står det at dette er Bjørktindfossen. Men det er feil. Dette er Yste Strandkolvfossen.
Her er oversikta over rutene i Eresfjord-området. Talla referer til tabellen.
Her er isrutene rundt Eikesdalsvatnet.
Dette kartet viser isrutene i Eikesdal pr. feb 2011