Klatreveggen i Nessethallen

Okt-2017:
Den nye klatreveggen i Nessethallen er tatt i bruk. Klatregruppa i Eresfjord I.L.
har tatt på seg ansvaret for sikkerhet og HMS samt organisering av aktiviteten i klatreveggen.
Det er laga ein signert avtale mellom klatregruppa og Nesset kommune.
Reglar for klatreveggen finn du her.

Det er åpent for klatring på tirsdag og torsdag.
I tillegg har Eresfjord I.L. eigen klatrevkveld for barn og vaksne på onsdag mellom kl.18-20.

Tirsdagar er meint for barn saman med foreldre/vaksne. Fra kl.18.00 og til 20.00
Ber om at dei yngste barna med foreldre/vaksne møter først.

Torsdag: kl.19-21 for ungdom og vaksne.

Klatreveggen i Nessethallen er 15 meter lang og har ei høgde på litt over 10 meter.

Du kan lese litt meir om dette på kommunen sine heimesider.

Aktivitetskalender for heile Nessethallen finn du her.