Klatreveggen i Nessethallen

Okt-2017:
Den nye klatreveggen i Nessethallen er tatt i bruk. Klatregruppa i Eresfjord I.L.
har tatt på seg ansvaret for sikkerhet og HMS. Det er laga ein signert avtale mellom klatregruppa og Nesset kommune.

Det er åpent for klatring på tirsdag og torsdag mellom kl. 19-21.
Tirsdagar er forbeholdt barn sammen med sine foresatte.
Torsdagar er forbeholdt undom og vaksne frå 13 år og oppover

Les meir om dette på Facebook.

Klatreveggen i Nessethallen er 15 meter lang og har ei høgde på litt over 10 meter.

Du kan lese litt meir om dette på kommunen sine heimesider.

Aktivitetskalender for heile Nessethallen finn du her.