SKI-trimmen

Status 20-januar 2016:
Endeleg kom det snø. Skispor er kjørt opp og forholda er veldig gode.
Sjekk når det sist er oppkjørt spor. Trykk her.
Skitrimmen har starta. Kvar tirsdag kl.17.30
2016: Skisesongen er igang
Derfor blir det Skitrim
  • hver tirsdag fra 17:30 -19:30,
  • utdeling av varm saft. Premiering til alle medlemmer med minimum 5 oppmøte.

Husk at sjølv om det ikkje er snø nede i lavlandet kan det vere gode forhold lenger oppe i fjellet.
Lysløypa i Eresfjord og Vistdal skisenter ligger 340 moh og har hatt snø og løyper sia lenge før jul.

Det er nå montert GPS i trappemakina på Vistdalsheia. På vedlagte link kan alle gå inn og se når det sist var kjørt spor:
http://skisporet.no/moreogromsdal/nessetMåneskin over Eresfjord og Vistdal skisenter, eller også kalla lysløypa på Lomstjønna i Eresfjord.