Eresfjord Samfunnshus og bookingkalenderEresfjord Samfunnshus ligger sammen med Eresfjord barne-og ungdomsskule.
Det er et eget styre for samfunnshuset. Det ser slik ut pr. des-2016
Arnt Ove Viken
911 31472
arnt.ove.viken@nessetpost.no
Kåre Jørstad


Laila Hånde


Linda Viken


Frode NausteLeiepriser

Storsalen
200,-
Lille-salen ( musikkrommet)
100,-
Kjøkken
100,-
Garderober
100,-
Hele samf.huset (døgnleie alt inkl)
500,-

Dette gjelder tilstelninger/arrangement (bryllup, bursdager, julebord, teater, konserter m.m., samt annet privat bruk. Alle møter og fritidsaktiviteter er gratis. Leietaker må koste/vaske/rydde etter bruk.

Styret tar gjerne i mot ønsker om forbedringer og oppdateringer av inventar og utstyr. Under utleie vinterstid kan varmen justeres i forveien. Ved lån av nøkler er det viktig at leietaker gjør seg kjent med funksjonene til hoveddøra, hvis denne skal benyttes.
NB! Pr.des-16 er garderobene under oppussing og møterommet i 2.etg er brukt til lagerplass.

Velkommen til leie av Eresfjord Samfunnshus.
Gå inn på bookingkalenderen under og fyll ut skjemaet som dukker opp.