Eresfjord Nasjonalparkinfo

Eresfjord Nasjonalparkinfo ligger i Coop Eresfjord sine lokaler og vart oppretta sommaren 2011. Det var eit samarbeid med iNasjonalparker. Og er i utgangspunktet sjølvbetjent. Oppbygginga er finansiert ved hjelp av Miljøfondet, Utviklingsfondet og Kraftfondet i Nesset.
I sommarmånadene er Eira Husflid sitt utsal betjent og har også funksjonen som turistinformasjon. Samme betjenining er meint også å kunne informere og veilede om Dovrefjell og Sunndalsfjella Nasjonalpark.
Forvaltningsplana for Dovrefjellområdet kan du lese om her.
( iNasjonalparker vart nedlagt på slutten av 2016. Men har ingen verknad på Eresfjord Nasjonalparkinfo. Miljødirektoratet har utfiordra nasjonalparken til å kome med ein ny besøksstrategi og det er oppretta ei prosjektstillung som er i arbeid med dette i 2018-2019
Prosjektplana for dette kan du laste ned her.)

Kva er Eresfjord Nasjonalparkinfo ?

Jau, det er ei enkel utstilling med bilder og tekst som informerer om Dovrefjell - Sunndalsfjella Nasjonalpark. Inkludert naturresursar, natur-og kulturhistoriske verdiar, samt tilstøtande bygder sine tradisjonar knytt til naturen.

Og om dei mange friluftsaktivitetane som kan utøvast i dette området.

Om Mardalsfossen finn du meir informasjon her.


Utstillinga er delt inn i 4 temaer; Eiralaks, Helleristningar, Mardalsfossen og Fjell møter sjø. Under kvart tema er det bildeseriar som rullar kontinuerleg med informasjon.
Last ned faktaark for dei enkelte temaene her.
Eira og Eiralaks
Helleristningar
Mardalsfossen
Fjell møter sjø