Sykkelen heimatt

14/10-2017: Sykkel nr. 15 er henta heim att til Eresfjord.
Den vart stolen i vår og plassert på ein stein ute i Lovatnet i Stryn kommune.
Etter 57 mil med bil, ferjer og bomstasjonar kom sykkelen heimatt til Eresfjord og "Eresfjord Bike Art Projekt".
Og bilder ...
Henta med båt frå denne steinen, som er kalla "Meisen" i Lovatnet
Lokaljournalist Roger Oldeide fra avisa "Fjordingen" var på plass for å få med seg denne sære hendinga.
Steinen som sykkelen vart plassert på ser du til venstre i bakgrunnen.

På den vesle steinen til venstre i Lovatnet her ved Sande Camping er det sykkelen frå Eresfjord har stått i sommar.
Denne steinen i Lovatnet er loklat kalla for "Meisen!.
Slik låg sykkelen på denne steinen i Lovatnet då "pilgrimarene" frå Eresfjord henta sykkeln heim att.