IS-klatring i Eresfjord og Eikesdal

Sjå bladet Klatring nr 101 i 2011
- der finn du meir om Norges nye ismekka


På denne sida med undersider legger vi ut oversikt over alle klatra isruter i Eikesdal og Eresfjord.

Sida den spede start i 1980 og fram til og med februar 2018, er det registrert 63 ruter i området.
Berre vinteren 2009/2010 vart det klatra 19 nye linjer.

Komplett ruteoversik her.

Nummerering viser til karta.

Om den enkelte islinja sjå herKarta viser piler med nummer i samsvar med oversikta.

Overnatting/hytter, Eikesdal kontakt: 97601277
Eikesdal Hytter
Overnatting hytter Eresfjord, kontakt : 48207828

Yste Strandkolvfossen, (28) . Iver Gjelstenli på led 1.taulengde

Her er oversikta over rutene i Eresfjord-området. Talla referer til tabellen.
Her er isrutene rundt Eikesdalsvatnet og Eikesdal bortsett frå Finnset.
Dette kartet viser isrutene på Finnset i Eikesdal.