Meringdal Camping

Idyllisk campingplass ved nordenden av Eikesdalsvatnet i Eresfjord.

Har også nokre få hytter til ein rimeleg pris.

Kontakt: 71234145 eller mobil: 480 21053 eller 957 53645

eller e-post: re-merin@online.no

.
.

.
Meringdal camping ligger ved Eikesdalsvatnet, i det grønne til høgre på bildet.

Rød pil viser Meringdal Camping i Eresfjord