Om Fjelltrimmen

Fjelltrimmen er eit tiltak i regi av Trimgruppa i Eresfjord Idrettslag. Her er både korte og litt lengre turar. Alle turmåla har merka stiar og du finn også kart med GPS-spor. Alt er sjølsagt åpent for alle. Men premiering går kun til dei som er medlemmar i Eresfjord Idrettslag. Sesongen startar kvart år 1.september og går fram til 31.august. Vaksne må ha besøkt alle 12 trimpostane, barn 6 av dei for å bli "premiert".

Derfor, meld deg inn i idrettslaget, pakk sekken og kom deg ut på tur ! Klikk på linkane lenger ned for meir informasjon om kvar tur.

Fjelltrimmen 2018-2019:

Okt-19: Grovtellinga viser at det denne sesongen er 9 vaksne som har besøkt alle 12 Fjelltrimpostane. Og 10 barn har vore på minst 6 av desse postane.
Samla er det registert 3072 besøk. Herav er det 1497 besøk av bygdefolk. Av dette er det 1244 vaksne og 253 besøk av barn.

Det blir klubbkveld med premiering på tradisjonelt vis i ungdomshuset Skogly onsdag 13.november 2019.

3.okt-19: Vardfjellet, litt omlegging av stien


Mellom Nakken og Vardfjellet har det vore eit veldig blautt parti der du krysser kraftlinja.
Her er stien lagt om, rydda og merka slik at du no kan gå i adskillig tørare terreng. Den nye stien passerer ved dei to kraftmastene. Og er berre 45-50 meter lenger enn ved å gå i blautmyra.
Dette er den opprinnelege stivarianten som Egil Arvesen i si tid merka.
Det er også noen blaute parti lenger opp mot Vardfjellet, her vurderer vi å legge ut tre-klopper eller tilsvarande.
2.sept.-19: Velkommen til ny sesong i Fjelltrimmen

Fjelltrimmen 2018-2019 var over 31.august. Ny sesong for 2019-2020 starta 1.september.
Pr.8/9 har alle 12 postar fått nye Fjelltrimbøker. Da er det berre å pakke sekken å legge ut på tur i haustveret.
Trimpostene er dei same som før:
Fjelltrimmen Antall poeng
Vargehaugen 5
Nordmørsskaret 5
Naustesetra 10
Hundneset 5
Nakken 10
Vardfjellet 15
Kanndalen 5
Ufsalen 10
Goksøyra 20
Lomshaugen 15
Madsvarden 15
Stortolla på Vike 5

RESULTATER Fjelltrimmen 2017-2018

14/10-18: Da er alle 12 Fjelltrimbøkene i regi av Trimgruppa i Eresfjord I.L. tellt opp. Dei viser at det i sesongen frå 1.sept-2017 til 1.sept.2018 har vore 3282 besøk. Av desse er det 1894 besøk av "bygdafolk", herav 306 barn.
Tala viser ellers at det har vore 105 vaksne enkeltpersonar frå Eresfjord og 36 born som har skreve seg inn i Fjelltrimbøkene ein gong eller meir.
Det var 15 barn som har besøkt minst 6 av Fjelltrimpostane. Blant dei vaksne var det 11 som har besøkt alle 12 postar.


Fjelltrimmen 2017-2018


Hundneset 649
Nakkjin 505
Naustesetra 386
Vardfjellet 328
Kanndalen 279
Goksøyra 239
Nordmørsskaret 196
Vargehaugen 177
Ufsalen 161
Madsvarden 135
Stortolla 124
Lomshaugen 100

Under klubbkvelden i Skogly 6.november 2018 vart dei med flest poeng premiert med gavekort a kr.500,- I tillegg fekk alle kvar kvar sine termosflasker.

Oversikt alle BARN med poeng, sjå her.

Oversikt VAKSNE med poeng, sjå her

Om vnnaren av Sucomtrimmen kan du lese her

Sykkeltrimmen
hadde trekking av 4 gavekort a kr.300. Tilsaman var det registrert 305 besøk av "bygdafolk" fordelt på 56 forskjellige personar. Både barn og vaksne.
Godvikja toppar statistikken med 123 besøk.

Ellers kunne Mareno Nauste fortelje at det i Storsvingen var registrert 15 forskjellige nasjonar i boka. Men blant dei var nok dei aller fleste uten sykkel!


Skitrimmen 2018

Det var også utdeling av premiar til dei mange barna som deltok på Skitrimmen vinteren 2018.

Fjelltrimmen 2018-2019

1.september 2018: Da er det klart for ny sesong i Fjelltrmmen. Pr.10/9 er det kome på plass nye turbøker på alle trimpostane.
Det er dei same 12 trimpostane som 2017-2018-sesongen.
GOD TUR !


Goksøyra;
Ny bok lagt ut 5/9-18.

Det er 228 som har registrert seg i boka den siste sesongen.

Les om turen her.

Ufsalen:
Ny bok lagt ut 5/9-18.

Her er det 161 som
har registrert seg i boka den siste sesongen.

Les om turen her.

Lomshaugen:
Ny bok lagt ut 6/9-18

Her var det 92 som
har registrert seg i
i boka den siste seongen.

Les om turen her.

Vargehaugen:


Her det det 146
registrerte besøk
siste sesong.Les om turen her.


Hundneset:


Her har det vore 548
registrerte besøk.


Les om turen her.
Nakken:Her har det vore 469 besøk.

Les om turen her.Vardfjellet:
Her har det vore 315 besøk


Les om turen her.Nordmørsskaret:Her har det vore 178 besøk.
Pluss at Stikk Ut har nesten 500 registrerte namn i sommarsesongen.


Les om turen her.


Madsvarden:Her har det vore 128 besøk


Les om turen her.

Kanndalen:Her har det vore 248 besøk.

Naustesetra:Her har det vore 356 besøk


Les om turen her.


Stortolla på Vike:
Les om turen her.


Fjelltimmen 2018-2019

har følgjande 12 turmål :

Fjelltrimmen 2017-2018
Antall poeng
Vargehaugen 5
Nordmørsskaret 5
Naustesetra 10
Hundneset 5
Nakken 10
Vardfjellet 15
Kanndalen
5
Ufsalen 10
Goksøyra 20
Lomshaugen 15
Madsvarden
15
Stortolla på Vike

5

Resultater Fjelltrimmen 2016- 2017

Av medlemmane i Eresfjord I.L. var det denne sesongen 12 (korr.des-17) vaksne som hadde besøkt alle 12 postar i Fjelltrimmen. Blant dei mange barna var det 13 av dei som hadde 6 postar eller meir.

Gjennomgang av «trimbøkene» viste at det var tilsaman 1625 besøk av bygdefolk.

Fleste besøk hadde Naustesetra med 321 besøk. Hundneset hadde 292 og Nakkjin 252 noterte besøk.

Likt med tidlegare år var det Wenche Hoem som hadde flest poeng også denne sesongen, med 1325 poeng. Blant anna 90 besøk på Nakkjin og 14 på Vardfjellet og tilsaman 129 turar og besøk på dei forskjellige postane.

Det var tilsmanan 213 forskjellige personar som hadde skreve seg inn i Fjelltrim-bøkene.

Silje Marie Øverås toppa statistikken blant barna med 125 poeng. Ho hadde besøkt 8 postar og har registrert 15 turar.

Premiering og trekking av gavepremiar vart gjort under klubbkvelden i ungdomshuset Skogly onsdag 8.november. Her var det også premiering av Skitrimmen, Sykkeltrimmen og Sucomtrimmen.

Her er besøkstale dei to siste sesongane.

Trimpost 2015-2016 2016-2017
Nakkin 892 252
Hundneset 680 292
Naustesetra 427 321
Vardfjellet 415 148
Kanndalen 359 152
Vargehaugen 158 97
Ufsalen 179 96
Vargehola 109 96
Goksøyra 163 38
Lomshaugen 143 25
Nordmørsskaret
53
Røndølskaret 189 55
Vaksne: 11 stk Poeng Tal poster
Hoem, Wenche 1325 12
Nauste, Marianne 1015 12
Kvamsås, Tone 765 12
Annlaug Berge
655 12
Krogset, Tove 510 12
Strand, Per Einar 350 12
Øverås, Bjørn Magne 345 12
Jørstad, Anne Mette 315 12
Karoline Øverås 295 12
Øyen, Gunn 280 12
Bjarte Rød 140 12
Lene Roti 105 12
Barn med nok poster 13 stk Poeng Tal poster
Øverås, Silje Marie 125 8
Nauste, Anna K 110 7
Nauste, Martin K 105 7
Hamre, Ingunn 100 9
Aarstad, Mattias Ø 90 7
Hoem, Ariel S 80 7
Alexander, Othelia 70 6
Hamre, Line 70 6
Hoem, Aron S 70 7
Alexander, Nelly 65 6
Hamre, Grete
55 6
Krogset, Anders 55 6
Jørstad, William 50 6

Lavare besøkstal kan også skuldast måten vi har telt på.
Nokon av postane er berre medlemane telt opp.


Skitrimmen hadde siste sesong 13 renn og tilsaman 51 personar og 196 registreringar.

Det var 12 av barna som hadde deltatt minst 5 renn og gjorde seg fortjent til premeiering.

På Sykkeltrimmen var det 65 forskjellige personar som hadde registrert seg på dei 6 trimpostane.

Tilsaman var det 309 besøk. Godvikja toppar besøket med 150 registreringar.

Til Sucomtrimmen var det 30 som hadde registrert seg, 2 meir enn i fjor.

Den heldige uttrekte vinnaren av kr. 5000,- var Linda Hoem Vassli.

Her må du ha minst 10 registreringar på ein Fjelltrimpost eller ha besøkt 6 av dei 12 postane.

1.september 2017:

Ny sesong med Fjelltrimmen

Da er det klart for ein ny sesong, 2017-2018, med Fjelltrimmen i regi av Eresfjord I.L.

Nytt denne gongen er vi har bytta ut Vargehola på Åse med ein ny post ved Stortolla på Vike. Kasse og bok kom på plass 7/9-17. Kort og fin tur, ligger på 368 moh. Kort informasjon om turen finn du her.

I tillegg er det ny post på Madsvarden. For at det framleis skal vere 12 trimpostar går derfor Røndølskaret ut. Kasse og bok vart montert og lagt ut 18.september -17.Utsiktfrå Stortolla mot Homeskaret og Gjurtatinden.Sesongens ( 1/9-17 --31/8-18) Fjelltrimposter ser derfor slik ut:

5 poeng
Hundneset

Stortolla på Vike (ny 2017)

Nordmørsskaret

Vargehaugen (ny post 2015..

Kanndalen
10 poeng
Naustesetra

Nakken

Ufsalen
15 poeng
Madsvarden (ny 2017)

Lomshaugen / Meringdalsetra

Vardfjellet
20 poeng
Goksøyra


Madsvarden, 955 moh . Fin tur med start i Kanndalen. Les meir om turen her.
Flott utsikt over deler av bygda og ut fjorden.

Frå Madsvarden mot Nordmørsskaret. Kasse og bok kom på plass 18/9-17.


1/9-16: Nordmørsskaret ny post i Fjelltrimmen

Nordmørsskaret er ny post i Fjelltrimmen. Den erstattar Tråbrauta som dermed går ut.
Posten i Nordmørsskaret er den same som Stikk UT.
Du starter frå Gaddhaugen i Kanndalen og følgjer merka sti 2,5 km fram til det første vesle vatnet i Nordmørsskaret.

Fjelltrimmen frå 1/9-2016 ser derfor slik ut:


Poengene fordeles slik:
5 poeng
Hundneset

Vargehola

Nordmørsskaret (ny sept 2016)

Vargehaugen (ny post 2015..

Kanndalen
10 poeng
Naustesetra

Nakken

Ufsalen
15 poeng
Røndølskaret

Lomshaugen / Meringdalsetra

Vardfjellet
20 poeng
Goksøyra

Etter endt sesong (31.august) får jente under 15 år, gutt under 15 år og dame og mann med flest poeng samenlagt, en "bestemanns-premie"
Alle som har besøkt alle postene får premie.
Barn under 15 år må ha registrert seg på minimum 6 poster.

Du oppnår flest poeng på dei lengste turane. Sjå lenger ned.

Kart og GPS-sporing får du ved å klikke på namna.


Detaljer om andre turar i Nesset kan du finne her.EIL Klubbkveld 9.des-16

- med Fjelltrimmen, Sykkeltrimmen og Sucom-trimmen
Fjelltrimmen: Her er noen av dei 15 barna som vart premiert for å ha vore på minst 6 av dei 12 postane.
I år var premien nye luer og multihals med logo av Skjorta og påtrykt "Eresfjord I.L. Trimgruppa"

Fjelltrimmen 2015-2016

I sesongen 2015-2016 var det 14 vaksne og 15 barn som oppfyllte krava for premiering.
Av barna var det Anna Krogset Nauste som toppa tabellen med 26 turar/180 poeng.
Blant ungdommen var det Thea Krogset Nauste som sanka flest poeng. Ho hadde tilsaman 36 turar/255 poeng.
Av dei vaksne var det nok ein gong uslåelege Wenche Hoem med 156 turar/1635 poeng.

Tilsaman var det 3831 besøk på dei 12 postane i Fjelltrimmen.
Du kan sjå alle resultata her. ...berre dei med medlemskap i EIL er kome med.
Fordeling på dei ymse postane ser slik ut:
ANSR 2015-2016 2014-2015
Nakkjin
892
486
Hundneset
680
359
Naustesetra
427
355
Vardfjellet
415
301
Kanndalen
359
230
Tråbrauta
144
170
Vargehaugen
158

Ufsalen
179
143
Vargehola
109
115
Goksøyra
163
69
Røndølskaret
189
69
Lomshaugen
143
67

Om Sykkeltrimmen kan du lese her.

Sucomtrimmen 2016

Den heldige uttrekte vinnaren av Sucomtrimmen vart Ingunn Nauste Hamre. Kjekt å få ein sjekk på kr.5000,-
Kva Sucomtrimmen er kan du lese meir om her.

Oppdatering for Sykkeltrimmen samt Skitrimmen kjem seinare.

Fjelltrimmen 2014-2015

22.nov-15: Stor stas da Eresfjord I.L. delte ut krus for Fjelltrimmen og premie for skitrimmen for forrige sesong.
35 barn og 28 vaksne har gjort seg fortjent til kruset i Fjelltrimmen.Her er ein gjeng glade barn som mottok både Fjelltrimkrus og Skitrim-premie.
Skitrimmen delte ut premiar til 25 barn som bevis for si deltaking i lysløypa på Skisentret på Lomstjønna vinteren 2015.

Fjelltrimmen har i 2014-2015 totalt hatt 4396 besøk fordelt på 12 trimpostar. Av dette er det 2522 besøk som fordeler seg på medlemmer i Eresfjord I.L: 100 vaksne og 56 barn.

Som forrige sesong er det Wenche Hoem som har hatt flest turar. Tilsaman 211 turar og 2235 poeng. Nakkjin har aleine hatt totalt 486 besøk og er den posten som toppar statistikken blant dei 12 Fjelltrimpostane i Eresfjord.

Av dei 56 deltakende barna er det 35 som har vore på minimum 6 postar og fekk dermed utdelt Fjelltrimkruset. Av dei 100 vaksne er det 28 som har vore innom alle 12 postar og fekk kruset.

Sjå tabell med besøk fordelt på dei enkelte trimpostane. (med forbehald om reknefeil)

Nakkjin
486
Hundneset
359
Naustesetra
355
Vardfjellet
301
Kanndalen
230
Tråbrauta
170
Enkjå
158
Ufsalen
143
Vargehola
115
Goksøyra
69
Røndølskaret
69
Lomshaugen
67

Nakkjin har hatt 486 besøk av "fjordingar" som er medlemmer i Eresfjord I.L.

Ny rekord i Fjelltrimmen med 4974 besøk

Nov-14: Fjelltrimsesongen i Eresfjod I.L. 2013-2014 har satt ny rekord med 4974 besøk. 50 personar har besøkt alle 12 postane. Wenche Hoem er suveren vinnar med flest poeng, heile 3165 poeng. Blant anna med 192 gonger på Nakken og 43 på Vardfjellet og 22 gonger på Ufsalen ! Tilsaman 314 unike besøk, eller turar om du vil !


Sesongen 2013-2014 har samla besøk på 4974. Dette er 1255 fleire besøk enn forrige sesong.
Her er fordelinga på dei forskjellige 12 postane.
Trimpost
Total besøk
Herav "fjordingar"
Nakken
1268
1063
Hundeset
1005
752
Naustesetra
552
444
Vardfjellet
416
315
Kanndalen
355
258
Ufsalen
263
238
Vargehola
254
167
Tråbrauta
245
215
Lomshaugen
226
84
Goksøyra
142
64
Røndølskaret
134
71
Enkjå
96
87Namn
Antall turer
Poeng
Wenche Hoem
314 3165
Annlaug Berge
174 1860
Hildegunn Frisvoll
165 1590
Per Einar Strand
171 1470
Marianne Nauste
135 1305
Karoline Øverås
93 980
Tone Kvamsås
90 945
Berit Torjuul
118 870
Kenneth Nauste
82 830
Silje Fjelstad
77 715


Årets Fjelltrimmere med flest poeng 2013-2014:
Her er dei 12 på topp !

Jente og gut under 16 år:
Silje Fjelstad: 715 poeng fordelt på 77 turar.
Heine Fjelstad med 430 poeng fordelt på 46 turar.

Tilsammen var det 240 forskjellige personar med medlemskap i Eresfjord I.L. som har deltatt på Fjelltrimmen denne sesongen.

3719 besøk i Fjelltrimmen 2012-2013


Nakken (bildet) er den trimposten i Eresfjord som har hatt mest besøk i sesongen 2012-2013. Tilsamen 777 besøk Av desse har Weche Hoem 109 besøk ! Det er likevel Annlaug Berge som med sine 1915 poeng har sanka mest poeng totalt i Fjelltrimmen.

Ellers viser tala at det totalt denne sesongen var 3719 besøk. Dette er rundt 2000 fleire enn i 2011-2012.
Av desse er det altså 2612 besøk av "fjordingar, fordelt på tilsaman 226 personar, herav 58 barn.

Her ser du fordelinga på dei 12 trimpostane.
Trimpost Tal besøk totalt Herav "Fjordingar"
Kandalen 473 317
Lomshaugen 189 80
Enkjå 150 118
Vardfjellet 396 286
Røndølskaret 108 48
Goksøyra 115 52
Naustesetra 416 306
Ufsalen 190 135
Tråbrauta 178 177
Varghola 139 122
Nakken 777 619
Hundneset 588 352
SUM 3719 2612
Under ser du sesongens "Fjelltrimmere" som har besøkt alle 12 postane. Barn må ha minst 6 besøk.

Barn

Peder Ernes, Silje Fjelstad, Heine Fjeldstad, Marita Nauste Hamre, Ingunn Nauste Hamre, Marie Hånde, Serine Hånde, Martine Jørstad, Ingeborg Eide Lervoll, Henrik Viken Lied,Håvard Viken Lied, Julie Alexandra Melås, Thea Krogset Nauste, Martin Krogset Nauste, Anette Nerås,Milan Steinsvoll, Ingrid Torjuul, Linda Hoem Vassli, Ola Øverås, Emma Øverås og Johannes Øverås

Voksne;

Annlaug Berge, Hildegunn Frisvoll, Jan Frode Frisvoll, Kristine Frisvoll, Laila Hånde, Wenche Hoem,Anne Mette Jørstad, Tone Kvamsås, Tove Krogset, Marianne Nauste, Bjarte Rød, Marianne Reitan ,Kirsti Heggset Ranvik, Jorunn Elin Solhjell, Per Einar Strand og Karolione Øverås

Årets Fjelltrimmere, dei med flest poeng:

Jente under 16 år ble Emma Øverås med 255 poeng
Gutt under 16 år ble Johannes Øverås med 585 poeng
Dame ble Annlaug Berge med 1915 poeng
Herre ble Per Einar Strand med 790 poeng

Tabellen til høgre viser 10 på topp !
Namn Poeng
Berge,Anlaug 1945
Hoem,Wenche 1795
Torjuul,Berit 835
Kvamsås,Tone 830
Strand,Per Einar 790
Nauste,Marianne 700
Solhjell,Jorunn E 690
Øverås,Johannes 585
Øverås,Karoline 560
Nauste,Kenneth 540

Fjelltrimmen

- er eit opplegg i regi av Eresfjord I.L. Her er både korte og litt lengre turar. Alle turmåla har merka stiar og du finn også kart med GPS-spor. Alt er sjølsagt åpent for alle. Men premiering går kun til dei som er medlemmar i Eresfjord Idrettslag.

Derfor, meld deg inn i idrettslaget, pakk sekken og kom deg ut på tur ! Klikk på linkane lenger ned for meir informasjon om kvar tur.

 Var på besøk i Varghola i oktober 2013.
Sjå meir om det her.


Varghola er ei utruleg spennande hole i fjellet under Goksøyra.R�nd�lskarsvatnet.jpg
Frå Røndølskarsvatnet, ein av dei mange fine Fjelltrimpostane i Eresfjord.

Fjelltrimmen
Resultater
Nytt frå 2015: Frå sesongen 2015-2016 har Vargehaugen kome til som ny post. Erstattar Enkjå som er tatt ut. .
Du oppnår flest poeng på dei lengste turane. Sjå lenger ned.
Etter endt sesong (31.august) får jente under 15 år, gutt under 15 år og dame og mann med flest poeng samenlagt, en "bestemanns-premie"
Alle som har besøkt alle postene får krus.
Barn under 15 år må ha registrert seg på minimum 6 poster.

Poengene fordeles slik:
5 poeng
Hundneset

Vargehola

Tråbrauta

Vargehaugen (ny post 2015..

Kanndalen
10 poeng
Naustesetra

Nakken

Ufsalen
15 poeng
Røndølskaret

Lomshaugen / Meringdalsetra

Vardfjellet
20 poeng
Goksøyra

Kart og GPS-sporing får du ved å klikke på namna.


Detaljer om andre turar i Nesset kan du finne her.

Stikk UT i Nesset finn du her !
Andre aktuelle fine fjellturar:

På SKI

Noen flotte skiturar:
  1. Jamtetind
  2. Kvitfjellet
  3. Kalvgjeltind
  4. Svarttind
  5. Vardfjellet

Frå Vargehaugen / Kvithammaren 12.oktober 2012. Skjorta og Goksøyra midt på bildet.