Klatreveggen i Nessethallen

Okt-2017:
Den nye klatreveggen i Nessethallen i Eidsvåg er tatt i bruk. Klatregruppa i Eresfjord I.L.
har tatt på seg ansvaret for sikkerhet og HMS samt organisering av aktiviteten i klatreveggen.
Det er laga ein signert avtale mellom klatregruppa og Nesset kommune.
Reglar for klatreveggen finn du her.

Det er åpent for klatring på tirsdag og torsdag.

Tirsdagar er meint for barn saman med foreldre/vaksne. Fra kl.18.00 og til 20.00
Torsdag: kl.19-21 er i utgangspunktet for ungdom og vaksne. Vanlegvis er det god plass på torsdagar, så også barn/foreldre kan kome.

Klatreveggen i Nessethallen er 15 meter lang og har ei høgde på litt over 10 meter. Har 15 sikringslinjer.

Du kan lese litt meir om klatreveggen på kommunen sine heimesider..

Aktivitetskalender for heile Nessethallen finn du her.
Det er rikeleg med plass til å skru nye ruter på dei 15 sikringslinjene som er montert i veggen.
.
Det er Tjelmeland Friksjon som har levert og bygd klatreveggen i Nessethallen.