Styret informerer




Styret for Eresfjord I.L. valt på årsmøte 21.mars 2019

Tor Erik Aarstad
leder 990 341 50

Bjørn C. Alexander



Tone Kvamsås
sekretær
952 06 298
Mareno Nauste



Harry Hestad
styremedlem






Ellen Undseth
varamedlem

Berit Torjuul
varamedlem






Trimgruppa:
Bjørn M. Øverås 971 62 499
Tove Krogset
916 80765
Anne Mette Jørstad
482 81 619
Mareno Nauste 909 57380

Skigruppa:
Tor Erik Aarstad 990 34150
Aslak Nerås

Arnt Ove Viken

Bjørnar Øverås
950 65 674
Olise Alexander

Mareno Nauste
909 57380

Valkomiteens forslag for 2019, vedtatt.
Idrettslagets organisasjon
Årsmeldinger og andre referat

Årsmelding for 2018
Last ned her
Årsmelding for 2017
Last ned her
Årsmøtereferat 19/3-18
Last ned her
Regnskap 2017
Last ned her
Årsmelding 2016
Last ned her
Årsmøtereferat 2/3-17
Last ned her


Oversikt grupper 2017
Last ned her


Årsmelding 2016
Last ned her
Årsmelding 2015

Årsmelding 2014
Last ned her
Årsmelding 2013
Last ned her
Årsmelding 2012
Last ned her
Årsmelding 2011
Last ned her



HUSK G-Sport avtalen. Den viderføres også i 2019. Her får du 20 % om du er medlem i Eresfjord I.L.

Kontonummer 4106.05.01058 Org.nummer NO 875 462 652

Grasrotandelen
Husk at hver gang du tipper så kan du gi 5% av tippesummen til Eresfjord IL. Organisasjonsnummeret vårt er 875 462 652.
Vi takker på forhånd for din støtte !