Eira Ungdomslag

Stifta 1921

Org.nr.996 185 583

image327.jpgEira Ungdomslag ( Eira U.L.) er eit lite lag i bygda Eresfjord i Nesset kommune, Møre og Romsdal.

Eira U.L., som vart stifta i 1921, fekk sitt eige lagshus SKOGLY i 1928. På Gnr/Bnr:74/4
Det meste av inntektene i laget går til drift, vedlikehald og restaurering av dette gamle og ærverdige forsamlinsgshuset.

For fleire år sia dreiv også laget forrskjellig lagsarbeid for barn og unge. (I alle fall år om anna )

Husleigeprisar SKOGLY fom 2015

Kjeller
500,-
Sal oppe
500,-
Heile huset
800,-
Møter
300,-

Les reglane for vask og reinhald av huset.

Vil du leige SKOGLY, .... du kan booke og leige sjølv. Blanke dagfelt er ledig. Lykke til !
Spørsmål... ta kontakt med 971 62 499 eller på epost.
NB! Ingen innlogging kreves for å booke Skogly.

Nyheter....

Aktiviteten i laget har dei siste åra for det meste dreid seg om teater og revy. Sia 1995 har det vore (nesten) årlege visingar, tilsaman 19 teater og revyforestillingar. I tillegg var det også teater i 1982 og 1983.

Det var pause i 2006 og 2009.

I 2008 var det "Ein ronde te", eit samandrag av det beste frå tidlegare revyar.

Men palmehelga i 2010 braka det laust igjen. Då med revyen "Nakkjen Hotell". Publikum strøyma til på dei to forestillingane. Suksess igjen !

Eira U.L. var også aktivt med i Bjørnsonpelet på Nesset Prestegard hausten 2010.

I 2011 lykkast det endeleg med å få satt opp teaterstykkjet Boeing Boeing. Knallsuksess igjen.

I 2012 var det teater med "Svin på skogen"

2013: Revyen: InniHuttiheita

2014: Drømmeturen -- premiere Palmehelga !

2015: Lufta e fri for alle ! Sjå bilder.


2015: "Lufta e fri for alle" er tittelen på 2015-revyen frå EUL i Eresfjord. Med premiere palmehelga 27 og 28. mars.


Revygjengen framme frå venstre: Erik Fostervoll, Gunn Marit S. Hindhammer, Jan Bjarne Øverås, Anette Øverås, Annlaug Berge, Johannes Øverås, Tone Kvamsås. Bak: Turid L. Øverås, Ingrid Torjuul, Anne Husby, Kirsti Ranvik og Raymond Rekdal.
Her er bilder frå framføringa.