ERESFJORD BYGDELAGStyret valt på årsmøtet den 29.mars 2017, ser slik ut:
Namn / e-post
Tlf
Vegard Øverås Lied - ..................ledar

Hilde Øverås

Berit Torjuul

Per Even Opsal

Karoline Tafjord Ringstad

Vara: Marte Steinsvoll
Årsmøte og reetablering av laget vart gjort tirsdag 8.feb. 2010.
Namnet er endra til Eresfjord Grendelag.
Vedtekter
Kontonummer: 4106.07.06385

Arbeidsgruppe og vedtekter

Under bygdemøtet på Coop Eresfjord den 23/11-10, var det enighet om å revitalisere Eresfjord Grendelag.
Følgjande personar vart peika ut til dette:
  • Bente Mariann Melås
  • Bjørn Cameron Aleksander
  • Marianne Nauste
  • + Bjørn Magne Øverås
Målet for denne gruppa er å lage grunnlag for eit nytt folkemøte og ny giv i Grendelaget i løpet av februar 2011.
Eresfjord Grendelag var stifta
19/6 1973.

Vedtekter ligger her.
Eresfjord Grendelag har før re-etableringa i nov-2010, ikkje hatt formelt årsmøte sia 1.april 1992. Men laget har sporadisk arbeidd med mange saker også etter 1992. Det har vore fleire møter knytta til konkrete saker.