Eresfjord Samfunnshus og bookingkalenderEresfjord Samfunnshus ligger sammen med Eresfjord barne-og ungdomsskule.
Det er et eget styre for samfunnshuset. Det ser slik ut pr. des-2016
Arnt Ove Viken
911 31472
arnt.ove.viken@nessetpost.no
Kåre Jørstad


Laila Hånde


Linda Viken


Frode NausteLeiepriser

Storsalen
200,-
Lille-salen ( musikkrommet)
100,-
Kjøkken
100,-
Garderober
100,-
Hele samf.huset (døgnleie alt inkl)
500,-

Dette gjelder tilstelninger/arrangement (bryllup, bursdager, julebord, teater, konserter m.m., samt annet privat bruk. Alle møter og fritidsaktiviteter er gratis. Leietaker må koste/vaske/rydde etter bruk.

Styret tar gjerne i mot ønsker om forbedringer og oppdateringer av inventar og utstyr. Under utleie vinterstid kan varmen justeres i forveien. Ved lån av nøkler er det viktig at leietaker gjør seg kjent med funksjonene til hoveddøra, hvis denne skal benyttes.


Velkommen til leie av Eresfjord Samfunnshus.
Gå inn på bookingkalenderen under og fyll ut skjemaet som dukker opp.