9.sept-19: Stålbåten snart klar for sjøsetting

9/9-19: Det har tatt si tid å få orden på stålbåten som småbåtforeninga har. Men etter sandblåsing i juni så har den no fått diverse strøk med primer samt selvpolerande bunnstoff, minst 2 strøk.
Dugnad på kne under båten;

.

.

Frå sandblåsinga av båten den 26.juni 2019.

Medlemsinfo mai-1

Last ned og les heile infoskrivet her.10/11-18: Framhald båtpuss

Dugnad med påføring av primer på stålbåten.
Påføring av primer med både rull og kost. Seinare skal båten males med bunnstoff

8/9-18:Dugnad med pussing av stålbåten

Det har vore fleire rundar med dugnad i småbåthamna i løpet av året. Her frå pussing av stålbåten.
Denne stålbåten kom til småbåthamna i Eresfjord i 2014 og avløyste den gamle Brutus.

Medlemsinfo april 2017 ... les her

Springflo 2017 og 2008

2017: Springflo 12.januar kl. 10.42 i Eresfjord Småbåthamn.
På bildet under, frå 25.januar 2008 var det enda litt høgare, kanskje dryge 20-30 cm høgare.

2008: Dette er frå 25.januar 2008. ...klikk på bilda for å få dei større.Båtførerbevis ..... ?

Les mer her .. og meld deg på informasjonsmøtet som småbåtlaget skal ha 12. nov. 2016


Sept 2014: Småbåtlaget har kjøpt ny båt


Eresfjord Småbåtlag har kjøpt seg egen båt. Skal brukast både som isbrytar og som arbeidsbåt.
Har tidligare vore brukt som slepebåt for tømmer på Telemark-kanalen.
Blir namnet Brutus 2- eller ?

Skipper og maskinist Svein Rekdal !

Des 2013:Heder til Egil og Svein

- "Lagets færing"
Egil Arvesen (tv:) og Svein Rekdal har fått utmerkelsen "Lagets færing"

Eresfjord Småbåtlags nyinnstiftede utmerkelse "Lagets færing", er tildelt Svein Rekdal og Egil Arvesen.

Utmerkelsen "Lagets færing", henger høyt og skal bare kunne tildeles personer som gjennom lang tid har vist særlig stor interesse og frivillig innsats for laget og lagets arbeid.
De to som fikk utmerkelsen denne gang, er de første som har fått den i lagets historie. Styrets helhetlige og individuelle vurdering av kandidatene Svein Rekdal og Egil Arvesen, har vært svært nøye. Konklusjon om at disse to skal tildeles "Lagets færing", er både enstemmig og klar. Det er også enighet om at det i grunnlaget for den første tildeling, er lagt en høy list.

Eresfjord Småbåtlag takker Svein og Egil for stor innsats både praktisk og organisatorisk. Det store arbeid de har utført helt fra laget ble startet i 1986, er til glede for oss alle som er medlemmer av laget.

Eresfjord Småbåtlag, desember 2013

Mellvin Steinsvoll

styreleder


Rundskriv juni 2013

Viktig og nyttig informasjon til alle medlemmer i Eresfjord Småbåtlag.

Les rundskrivet her.


Lysthus i Paulen

Det var den 4.november i 2012 at det nye lysthuset i småbåthamna stod ferdig. Dette etter 14 dagars intenst dugnadsarbeid. Ingen tvil om at det har vorte eit svært koseleg 8-kanta lysthus. Dei ivrigaste dugnadsgjengen har vore Svein Rekdal, Egil Arvesen og Leidulf Friosvoll.
Sida det stod ferdig er det ikkje få kaffekoppar som har vore severt. I august 2013 vart det beisa og som vi ser tar det seg retteleg flott ut.

Lyst og triveleg inne. Og med panoramautsikt til alle retningar.

21-23.mai -12:

Dugnad montering nye brygger

Alle trebryggene i småbåthamna i Paulen er bytta ut med solide stålbrygger. Dugnad med demontering av dei gamle og montering av nye skjedde over to lange kveldar, den 21 og 22. mai. Deretter var det justering av flytefingrane og oppankring.
Her er noen bilder.
Og slik ser det ut når alt var fredig. Flott, ikkje sant ?

Slik ser det ut i fugleperspektiv frå Nakken. Tatt 9/6-2012.Gudstjeneste i småbåthamna 17.juli

Sødag 17. juli 2011 ble det arrangert utegudstjeneste i småbåthavna. Da vi spurte om å få lov til å ha en gudstjeneste der, ble vi tatt imot med åpne armer! Været var bra, til tross for en del vind. Ca 20 møtte opp til en fin gudstjeneste med sokneprest Bjørn Hovde. Etterpå var det lagt til rette for grilling. En fin dag, som frister til gjentagelse neste år! Takk for at vi fikk låne hele anlegget!

Helsing soknerådet / Anne Viken

16/6-11

Nybryggene på plass

Etter iherdig innsats og mykje dugnad er dei nye flytebryggene i småbåthamna i Paulen no på plass. Første båtplass er allereie etablert.


Det som skjer i hamna ....

22/3-11: Utmudring for nye flytebrygger

2 gravemaskiner og ein traktor har vore i aksjon for å mudre ut større djubde der dei nye flytebryggene skal monterast.
 Etter årsmøtet den 18/3 -11 så sette det nye styret fortgang i arbeidet med å få på plass nye flytebrygger.
Stålbryggene som kom frå eit oppdrettsanlegg på Otrøya var ein ufrivillig snartur nedom Stadtlanet før dei kom inn Langfjorden og inn til Paulen og småbåthamna i Eresfjord.

Gravemaskiner og traktor med mannskap er leigd inn for å mudre ut større djubde der dei nye bryggene skal ankrast opp.

Flytefingrar må lagast og ein del arbeid med sveising for tilpassing vil bli utført i løpet av våren.

Uansett: Målet med dette er å få lagt ut fleire båtplassar. Langs dei eksisterande bryggene er alle 33 plassar i bruk.