Fakta om Eresfjord Småbåtforening

Eresfjord Småbåtlag vart stifta 1986 med formål å bygge ei småbåthamn i Paulen. På grunn av uavklarte forhold om plassering kom likevel ikkje arbeidet med bygging av molo i gang før nesten 10 år etter, i 1996.

I 2016 hardde småbåtlaget 79 medlemmar. Av disse er det 47 som har båtplass i hamna. I tillegg er det 32 støttemedlemmer uten båtplass.

Eresfjord Småbåtlag har sia 2015 gjennomført prosessen med å skifte namn fra "lag" til "forening".
Småbåtlaget har før vært registrert som et BA. Men som følge av ny samvirkelov vil småbåtlaget nå formelt bli registrert som en forening.
Småbåtlagets andelseiere hadde derfor generalforsamling den 27/1-15 der det ble vedtatt at andelsbrevene konverterteres til kontrakt for kjøp av båtplass. Og at samtlige andelsbrev slettes.
Under årsmøtet den 24/2-2017 vart dette endeleg fastlagt, blant anna gjennom nye vedtekter.
For mere info, les les møteprotokollene lenger ned.

Årsmøtet den 15. mars 2019. Det nye styret ser slik ut:

Ledar
Kasserar
Styremedlemmer
Varafolk
Bjørn Nauste
Bjørn M. Øverås
Jostein Øverås
Modolv Torhus


Svein Rekdal
Kim Ivo Lervold


Gjermund Frisvoll
2019 Årsmøteprotokoll Årsmelding


2018 Årsmøteprotokoll 20182017 Stiftelsesdok.Eresfjord Småbåtforening 2017
Årsmelding 2016
Årsmøteprotokoll 2017
Vedtekter nye 2017
2016 Protokoll årsmøte 2016
Årsmelding 2015


2015 Protokoll årsmøte 2015
Årsmelding for 2014
Protokoll omorganisering 2015
Nye vedtekter 2015
2014 Protokoll årsmøte 2014
Årsmelding for 2013


Org.nr. : 918 829 768

Kontonr. 4106.30.09820

Småbåthamna ligger på eiendommen 69/6 og 73/38

Fil-lager (vedtekter, årsmøtereferat etc ) Trykk på fila for å laste ned.

image328.jpg

Hamna sett frå utkikkspunktet Nakken
Frå Nakken, hamna rett ned. Utsikt over Eresfjord med Nauste

Småbåthamna har sanitæranlegg med dusj og også mulegheit for å vaske klede. I tillegg er det eit lite parkanlegg med grillhus samt ein stor danseplatt med scene. Asfaltert båtoppdrag ved naustet.

Det er dei årlege plattingdansane som er hovedinntekta til småbåtlaget.

image453.jpg
Småbåthamna har rundt 45 plassar. Pluss ei gjestebrygge.
prev7.jpg
Klubbhuset med kjøkken, stue samt toaletter.
prev3.jpg
Plattingen ligger i parkanlegget. Her er det benkar og eige grillhus.
02 prev2.jpg
Plattingen har scene.