Mardøla-2020


Oppdatert november 2019:

Vi er ei gruppe i Eresfjord og Eikesdal som har teke initiativet til å markere at det er 50 år sia Mardøla-aksjonen fann stad i 1970. Dette med ei markering i 2020. Det blir helga frå fredag den 7.august til laurdag 8.august. Konsert med ISAK og Ella Marie blir laurdags kveld.

Vi har halde på med planlegging ganske lenge og 9.august 2019 inviterte vi noen personar til idemyldring i Eikesdal. Der kom det fram mange gode idear og arbeidsmåtar som vi arbeider vidare med.

Vi har stifta eit frivillig lag som har fått namnet Mardøla-2020.

Konto bank: 4100 73 90783 Org.nr. 922 148 341 VIPPS 57 24 47

Formål:

Markere 50-års jubileum for Mardøla-aksjonen. Samle og formidle informasjon om Mardøla-aksjonen og klassisk naturvern. Bidra til formidling om vern av natur i eit historisk og framtidsretta perspektiv.

Det vi grovt har skissert er blant anna:

  • 1. Historisk gjennomgang av Mardøla-aksjonen

  • 2. Kva har skjedd sia 1970 og fram til i dag, trender, kunnskap og forskning.

  • 3. Klassisk naturvern i dag og klimadebatten. Er det motsetning?

  • 4. Mardalsfossen må tilbake til si opprinneleg form, full vassføring.

Markeringa blir i Eikesdal 7-8.august 2020. Parallelt med Eikesdalsdagane den 8.august.

Konsert med ISAK og Ella Marie om kvelden laurdag 8/8-2020.

.
Her finn du meir informasjon og fakta om Mardøla-aksjonen og natur-og miljøvern. .. Trykk her...

12/5-19: Litt tilbakeblikk frå 1970-åra .. hulter og bulter ....

Mardalsfossen i 1974, siste sommaren den rant med narurleg vassføring.

Slik var sommarsleppet i Mardalen i 2019.
Foto: Bjørn Magne Øverås